Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015(13/07/2015)

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(25/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(06/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014


Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội(02/04/2013)

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội


Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013(02/04/2013)

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013