Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực lần thứ 2 năm 2013

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực lần thứ 2 năm 2013(11/10/2013)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị nhân lực lần thứ 2 năm 2013


Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013

Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013(15/04/2013)

Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013