Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014(18/09/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014


Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)(08/05/2013)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)


Thông báo: Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học - năm 2012(15/10/2012)

Thông báo: Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học - năm 2012