Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Thông báo: Tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa học - vừa làm - năm 2012(15/10/2012)

Thông báo: Tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa học - vừa làm - năm 2012


Thông báo: Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học - năm 2012(15/10/2012)

Thông báo: Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học - năm 2012


Thông báo tuyển sinh khóa 24 năm học 2012 - 2013(15/10/2012)

Thông báo tuyển sinh khóa 24 năm học 2012 - 2013


Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh(31/10/2012)

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh


Thông tin tuyển sinh năm 2013

Thông tin tuyển sinh năm 2013(07/03/2013)

Thông tin tuyển sinh năm 2013


Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013(02/04/2013)

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, CĐ hệ chính quy 2013


Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội(02/04/2013)

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Trường ĐH Lao động - Xã hội


Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013

Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013(15/04/2013)

Thông báo về tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực năm 2013


Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)(08/05/2013)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 (Hình thức vừa học vừa làm)