Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/11/2012 đến 10/11/2012)(05/11/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 05/11/2012 đến 10/11/2012)


Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5

Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5(05/11/2012)

Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5


Quyết định Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV(07/11/2012)

Quyết định Ban hành quy định về thực hiện học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV


Lịch công tác tuần (từ ngày 12/11/2012 đến 18/11/2012)(12/11/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/11/2012 đến 18/11/2012)


Thông báo về việc tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thông báo về việc tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(15/11/2012)

Thông báo về việc tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Lịch công tác tuần (từ ngày 19/11/2012 đến 24/11/2012)(19/11/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 19/11/2012 đến 24/11/2012)


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013, Đại học khóa 6

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013, Đại học khóa 6(19/11/2012)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013, Đại học khóa 6


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013, Đại học khóa 6(19/11/2012)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013, Đại học khóa 6