Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 13/05 đến 17/05/2019)

Lịch công tác tuần (từ 13/05 đến 17/05/2019)(13/05/2019)

Lịch công tác tuần (từ 13/05 đến 17/05/2019)


ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0(15/05/2019)

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀO DOANH NGHIỆP TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019(15/05/2019)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019


Lịch công tác tuần (từ 27/05 đến 31/05/2019)

Lịch công tác tuần (từ 27/05 đến 31/05/2019)(28/05/2019)

Lịch công tác tuần (từ 27/05 đến 31/05/2019)


Lịch công tác tuần (từ 10/06 đến 15/06/2019)

Lịch công tác tuần (từ 10/06 đến 15/06/2019)(11/06/2019)

Lịch công tác tuần (từ 10/06 đến 15/06/2019)


Lịch công tác tuần (từ 17/06 đến 21/06/2019)

Lịch công tác tuần (từ 17/06 đến 21/06/2019)(17/06/2019)

Lịch công tác tuần (từ 17/06 đến 21/06/2019)


Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019

Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019(11/07/2019)

Mẫu phiếu Xét tuyển Đại học năm 2019


Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019 (09/08/2019)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2019


Thông báo mời thầu 2019

Thông báo mời thầu 2019(28/10/2019)

Thông báo mời thầu 2019


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020(06/10/2020)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT 2020