Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 31/12 đến 05/01/2019)

Lịch công tác tuần (từ 31/12 đến 05/01/2019)(04/01/2019)

Lịch công tác tuần (từ 31/12 đến 05/01/2019)


Lịch công tác tuần (từ 7/1 đến 11/01/2019)

Lịch công tác tuần (từ 7/1 đến 11/01/2019)(06/01/2019)

Lịch công tác tuần (từ 7/1 đến 11/01/2019)


Lịch công tác tuần (từ 25/2 đến 01/03/2019)

Lịch công tác tuần (từ 25/2 đến 01/03/2019)(25/02/2019)

Lịch công tác tuần (từ 25/2 đến 01/03/2019)


Trường Đại học Lao động- Xã hội công bố Quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơ sở Sơn Tây

Trường Đại học Lao động- Xã hội công bố Quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơ sở Sơn Tây(27/02/2019)

Trường Đại học Lao động- Xã hội công bố Quyết định nghỉ hưu và Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơ sở Sơn Tây


Lịch công tác tuần (từ 04/03 đến 8/03/2019)

Lịch công tác tuần (từ 04/03 đến 8/03/2019)(05/03/2019)

Lịch công tác tuần (từ 04/03 đến 8/03/2019)


Lịch công tác tuần (từ 11/03 đến 15/03/2019)

Lịch công tác tuần (từ 11/03 đến 15/03/2019)(11/03/2019)

Lịch công tác tuần (từ 11/03 đến 15/03/2019)


Lịch công tác tuần (từ 1/04 đến 5/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 1/04 đến 5/04/2019)(01/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 1/04 đến 5/04/2019)


Lịch công tác tuần (từ 8/04 đến 12/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 8/04 đến 12/04/2019)(08/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 8/04 đến 12/04/2019)


Lịch công tác tuần (từ 22/04 đến 26/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 22/04 đến 26/04/2019)(23/04/2019)

Lịch công tác tuần (từ 22/04 đến 26/04/2019)