Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 23/7 đến 27/7/2018)

Lịch công tác tuần (từ 23/7 đến 27/7/2018)(23/07/2018)

Lịch công tác tuần (từ 23/7 đến 27/7/2018)


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018(06/08/2018)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018


Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018(15/08/2018)

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018


Lịch công tác tuần (từ 27/8 đến 02/9/2018)

Lịch công tác tuần (từ 27/8 đến 02/9/2018)(28/08/2018)

Lịch công tác tuần (từ 27/8 đến 02/9/2018)


Lịch công tác tuần (từ 22/10 đến 26/10/2018)

Lịch công tác tuần (từ 22/10 đến 26/10/2018)(22/10/2018)

Lịch công tác tuần (từ 22/10 đến 26/10/2018)


Lịch công tác tuần (từ 5/11 đến 9/11/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/11 đến 9/11/2018)(05/11/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/11 đến 9/11/2018)


Lịch công tác tuần (từ 12/11 đến 16/11/2018)

Lịch công tác tuần (từ 12/11 đến 16/11/2018)(12/11/2018)

Lịch công tác tuần (từ 12/11 đến 16/11/2018)


Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(21/11/2018)

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


Lịch công tác tuần (từ 11/12 đến 15/12/2018)

Lịch công tác tuần (từ 11/12 đến 15/12/2018)(11/12/2018)

Lịch công tác tuần (từ 11/12 đến 15/12/2018)


Lịch công tác tuần (từ 24/12 đến 28/12/2018)

Lịch công tác tuần (từ 24/12 đến 28/12/2018)(24/12/2018)

Lịch công tác tuần (từ 24/12 đến 28/12/2018)