Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 21/5 đến 25/5/2018)

Lịch công tác tuần (từ 21/5 đến 25/5/2018)(21/05/2018)

Lịch công tác tuần (từ 21/5 đến 25/5/2018)


Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018(29/05/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018


Lịch công tác tuần (từ 4/6 đến 8/6/2018)

Lịch công tác tuần (từ 4/6 đến 8/6/2018)(04/06/2018)

Lịch công tác tuần (từ 4/6 đến 8/6/2018)


Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo tuyển dụng giáo viên(08/06/2018)

Thông báo tuyển dụng giáo viên


Lịch công tác tuần (từ 11/6 đến 15/6/2018)

Lịch công tác tuần (từ 11/6 đến 15/6/2018)(11/06/2018)

Lịch công tác tuần (từ 11/6 đến 15/6/2018)


Lịch công tác tuần (từ 18/6 đến 22/6/2018)

Lịch công tác tuần (từ 18/6 đến 22/6/2018)(18/06/2018)

Lịch công tác tuần (từ 18/6 đến 22/6/2018)


Lịch công tác tuần (từ 25/6 đến 29/6/2018)

Lịch công tác tuần (từ 25/6 đến 29/6/2018)(28/06/2018)

Lịch công tác tuần (từ 25/6 đến 29/6/2018)


Lịch công tác tuần (từ 9/7 đến 13/7/2018)

Lịch công tác tuần (từ 9/7 đến 13/7/2018)(09/07/2018)

Lịch công tác tuần (từ 9/7 đến 13/7/2018)


Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018(18/07/2018)

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018