Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 5/3 đến 9/3/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/3 đến 9/3/2018)(05/03/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/3 đến 9/3/2018)


Lịch công tác tuần (từ 19/3 đến 23/3/2018)

Lịch công tác tuần (từ 19/3 đến 23/3/2018)(19/03/2018)

Lịch công tác tuần (từ 19/3 đến 23/3/2018)


Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan(19/03/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan


Lịch công tác tuần (từ 27/3 đến 31/3/2018)

Lịch công tác tuần (từ 27/3 đến 31/3/2018)(27/03/2018)

Lịch công tác tuần (từ 27/3 đến 31/3/2018)


Thông báo tuyển sinh năm 2018

Thông báo tuyển sinh năm 2018(06/07/2018)

Thông báo tuyển sinh năm 2018


Lịch công tác tuần (từ 2/4 đến 6/4/2018)

Lịch công tác tuần (từ 2/4 đến 6/4/2018)(04/04/2018)

Lịch công tác tuần (từ 2/4 đến 6/4/2018)


Lịch công tác tuần (từ 23/4 đến 27/4/2018)

Lịch công tác tuần (từ 23/4 đến 27/4/2018)(23/04/2018)

Lịch công tác tuần (từ 23/4 đến 27/4/2018)


Lịch công tác tuần (từ 30/4 đến 4/5/2018)

Lịch công tác tuần (từ 30/4 đến 4/5/2018)(02/05/2018)

Lịch công tác tuần (từ 30/4 đến 4/5/2018)


Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018(02/05/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018


Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018(04/05/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018