Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ 18/12 đến 22/12/2017)

Lịch công tác tuần (từ 18/12 đến 22/12/2017)(18/12/2017)

Lịch công tác tuần (từ 18/12 đến 22/12/2017)


Lịch công tác tuần (từ 25/12 đến 29/12/2017)

Lịch công tác tuần (từ 25/12 đến 29/12/2017)(26/12/2017)

Lịch công tác tuần (từ 25/12 đến 29/12/2017)


Lịch công tác tuần (từ 1/1 đến 5/1/2018)

Lịch công tác tuần (từ 1/1 đến 5/1/2018)(03/01/2018)

Lịch công tác tuần (từ 1/1 đến 5/1/2018)


Lịch công tác tuần (từ 8/1 đến 12/1/2018)

Lịch công tác tuần (từ 8/1 đến 12/1/2018)(08/01/2018)

Lịch công tác tuần (từ 8/1 đến 12/1/2018)


Ký thỏa thuận hợp tác giới thiệu thực tập sinh và lao động làm việc ở nước ngoài

Ký thỏa thuận hợp tác giới thiệu thực tập sinh và lao động làm việc ở nước ngoài(17/01/2018)

Ký thỏa thuận hợp tác giới thiệu thực tập sinh và lao động làm việc ở nước ngoài


Lịch công tác tuần (từ 22/1 đến 26/1/2018)

Lịch công tác tuần (từ 22/1 đến 26/1/2018)(22/01/2018)

Lịch công tác tuần (từ 22/1 đến 26/1/2018)


Lịch công tác tuần (từ 29/1 đến 2/2/2018)

Lịch công tác tuần (từ 29/1 đến 2/2/2018)(29/01/2018)

Lịch công tác tuần (từ 29/1 đến 2/2/2018)


Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018

Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018(01/02/2018)

Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018


Lịch công tác tuần (từ 5/2 đến 9/2/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/2 đến 9/2/2018)(05/02/2018)

Lịch công tác tuần (từ 5/2 đến 9/2/2018)


Lịch công tác tuần (từ 26/2 đến 2/3/2018)

Lịch công tác tuần (từ 26/2 đến 2/3/2018)(26/02/2018)

Lịch công tác tuần (từ 26/2 đến 2/3/2018)