Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017(09/08/2017)

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017


Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(10/08/2017)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Lịch công tác tuần (từ 14/8 đến 18/8/2017)

Lịch công tác tuần (từ 14/8 đến 18/8/2017)(14/08/2017)

Lịch công tác tuần (từ 14/8 đến 18/8/2017)


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017(18/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017


Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018 (18/08/2017)

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018


Lịch công tác tuần (từ 21/8 đến 28/8/2017)

Lịch công tác tuần (từ 21/8 đến 28/8/2017)(21/08/2017)

Lịch công tác tuần (từ 21/8 đến 28/8/2017)


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017(28/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017


Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(28/08/2017)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Lịch công tác tuần (từ 28/8 đến 2/9/2017)

Lịch công tác tuần (từ 28/8 đến 2/9/2017)(28/08/2017)

Lịch công tác tuần (từ 28/8 đến 2/9/2017)


Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018(31/08/2017)

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018