Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
THÔNG BÁO: Về việc Hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012

THÔNG BÁO: Về việc Hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012(01/10/2012)

Căn cứ Thông báo số 1134/TB-ĐHLĐXH, ngày 19/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội về việc Bình xét thi đua năm học 2011 - 2012.


Lịch công tác tuần: 17/09 - 23/09/2012(01/10/2012)

Lịch công tác tuần: 17/09 - 23/09/2012


Lịch công tác tuần: 24/09 - 30/09/2012(01/10/2012)

Lịch công tác tuần: 24/09 - 30/09/2012


Lịch công tác tuần: 01/10 - 05/10/2012(01/10/2012)

Lịch công tác tuần: 01/10 - 05/10/2012


Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường(01/10/2012)

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường


QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học LĐ - XH(01/10/2012)

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học LĐ - XH