Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu học kì I, năm học 2013-2014

Thời khóa biểu học kì I, năm học 2013-2014(09/08/2013)

Thời khóa biểu học kì I, năm học 2013-2014


Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013(10/08/2013)

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 12/08/2013 đến 16/08/2013)(12/08/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/08/2013 đến 16/08/2013)


Kế hoạch sơ kết Học kỳ II, năm học 2012-2013

Kế hoạch sơ kết Học kỳ II, năm học 2012-2013(15/08/2013)

Kế hoạch sơ kết Học kỳ II, năm học 2012-2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 19/08/2013 đến 25/08/2013)(19/08/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 19/08/2013 đến 25/08/2013)


Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II

Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II(21/08/2013)

Thông báo lịch học các môn học chung đối với HSSV khóa 24 nhập học đợt II


Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I

Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I(21/08/2013)

Thời khóa biểu khóa 25, học kỳ I


Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2013

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2013(29/08/2013)

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 03/09/2013 đến 06/09/2013)(03/09/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/09/2013 đến 06/09/2013)


Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013(03/09/2013)

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2013