Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/06/2013 đến 07/06/2013)(03/06/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/06/2013 đến 07/06/2013)


Học phải đi đôi với hành

Học phải đi đôi với hành(03/06/2013)

Học phải đi đôi với hành


Lịch công tác tuần (từ ngày 10/06/2013 đến 14/06/2013)(10/06/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/06/2013 đến 14/06/2013)


Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ Giáo viên năm 2013

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ Giáo viên năm 2013(11/06/2013)

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ Giáo viên năm 2013


Quyết định phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020(18/06/2013)

Quyết định phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020


Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2013

Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2013(19/06/2013)

Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)(24/06/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)


Lịch công tác tuần (từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)(24/06/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)


Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013(25/06/2013)

Thông báo lịch nghỉ hè đối với HSSV khối nghề năm học 2012-2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 01/07/2013 đến 05/07/2013)(01/07/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 01/07/2013 đến 05/07/2013)