Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22 (K4)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22 (K4)(09/01/2013)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22 (K4)


Lịch công tác tuần (từ ngày 14/01/2013 đến 19/01/2013)(14/01/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/01/2013 đến 19/01/2013)


Kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013

Kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013(17/01/2013)

Kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013


Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24(16/01/2013)

Hướng dẫn về việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức kỳ I năm học 2012-2013, các lớp TCN,CĐN khóa 22,23,24


Lịch công tác tuần (từ ngày 21/01/2013 đến 26/01/2013)(21/01/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/01/2013 đến 26/01/2013)


Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013

Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013(21/01/2013)

Thời khóa biểu học kỳ II, khoa CNTT năm học 2012-2013


Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, hình thức Vừa học-vừa làm

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, hình thức Vừa học-vừa làm(22/01/2013)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, hình thức Vừa học-vừa làm


Sưu tầm các tư liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo

Sưu tầm các tư liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo(22/01/2013)

Sưu tầm các tư liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo


Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- Lao động

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- Lao động(24/01/2013)

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- Lao động


Lịch công tác tuần (từ ngày 28/01/2013 đến 01/02/2013)(28/01/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/01/2013 đến 01/02/2013)