Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/12/2012 đến 14/12/2012)(10/12/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/12/2012 đến 14/12/2012)


Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ TCCN, ngành Lao động-Xã hội (Tại Cao Bằng)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ TCCN, ngành Lao động-Xã hội (Tại Cao Bằng)(10/12/2012)

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ TCCN, ngành Lao động-Xã hội (Tại Cao Bằng)


Thông báo về việc  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013(13/12/2012)

Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013


Đại hội Công đoàn Cơ sở Sơn Tây lần thứ XII- Nhiệm kỳ 2013-2015

Đại hội Công đoàn Cơ sở Sơn Tây lần thứ XII- Nhiệm kỳ 2013-2015(10/12/2012)

Đại hội Công đoàn Cơ sở Sơn Tây lần thứ XII- Nhiệm kỳ 2013-2015


Lịch công tác tuần (từ ngày 17/12/2012 đến 21/12/2012)(17/12/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/12/2012 đến 21/12/2012)


Lịch công tác tuần (từ ngày 24/12/2012 đến 28/12/2012)(24/12/2012)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/12/2012 đến 28/12/2012)