Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển(27/09/2012)

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan (gọi tắt là: Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba)


Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây(26/09/2012)

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây


Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính(28/09/2012)

1. Chức năng: - Giúp Giám đốc trong việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy chế quản lý trong nội bộ Cơ sở.


Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC(28/09/2012)

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC


Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo

Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý đào tạo


Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo

Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo(28/09/2012)

Danh sách VC,NLĐ Phòng Quản lý đào tạo


Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV

Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng công tác HSSV


Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên

Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên(28/09/2012)

Danh sách VC,NLĐ Phòng Công tác sinh viên


Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN

Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN(28/09/2012)

Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN