Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014(10/04/2014)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014


Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh(11/04/2014)

Thông báo đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT và nộp ảnh


Lịch công tác tuần (từ ngày 14/4/2014 đến 19/4/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/4/2014 đến 19/4/2014)(14/04/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/4/2014 đến 19/4/2014)


Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014

Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014(14/04/2014)

Kế hoạch thi các môn văn hóa THPT khóa 24 (K6) năm 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 21/4/2014 đến 26/4/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/4/2014 đến 26/4/2014)(21/04/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/4/2014 đến 26/4/2014)


Lịch công tác tuần (từ ngày 28/4/2014 đến 02/5/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/4/2014 đến 02/5/2014)(28/04/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/4/2014 đến 02/5/2014)


Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014(28/04/2014)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 5/5/2014 đến 9/5/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 5/5/2014 đến 9/5/2014)(05/05/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 5/5/2014 đến 9/5/2014)


Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014(06/05/2014)

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 12/5/2014 đến 18/5/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/5/2014 đến 18/5/2014)(12/05/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/5/2014 đến 18/5/2014)