Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo về việc đăng ký mua  thiết bị dạy nghề năm 2014

Thông báo về việc đăng ký mua thiết bị dạy nghề năm 2014(10/03/2014)

Thông báo về việc đăng ký mua thiết bị dạy nghề năm 2014


Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2014

Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2014(12/03/2014)

Đề cương tuyên truyền Festival Huế 2014


Kế hoạch Hội giảng năm 2014

Kế hoạch Hội giảng năm 2014(12/03/2014)

Kế hoạch Hội giảng năm 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 17/3/2014 đến 21/3/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/3/2014 đến 21/3/2014)(17/03/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/3/2014 đến 21/3/2014)


Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?

Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?(17/03/2014)

Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?


Hưởng ứng chương trình giờ trái đất năm 2014

Hưởng ứng chương trình giờ trái đất năm 2014(21/03/2014)

Hưởng ứng chương trình giờ trái đất năm 2014


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(25/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 31/3/2014 đến 04/3/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 31/3/2014 đến 04/3/2014)(31/03/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 31/3/2014 đến 04/3/2014)


Lịch công tác tuần (từ ngày 7/4/2014 đến 11/4/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 7/4/2014 đến 11/4/2014)(07/04/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 7/4/2014 đến 11/3/2014)