Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/2/2014 đến 21/2/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/2/2014 đến 21/2/2014)(17/02/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/2/2014 đến 21/2/2014)


Thông báo về việc góp ý Quy chế Thi đua-khen thưởng

Thông báo về việc góp ý Quy chế Thi đua-khen thưởng(18/02/2014)

Thông báo về việc góp ý Quy chế Thi đua-khen thưởng


Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 27/2/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 27/2/2014)(24/02/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 27/2/2014)


Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014

Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014(24/02/2014)

Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 01/3/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 01/3/2014)(24/02/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/2/2014 đến 01/3/2014)


Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014

Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014(27/02/2014)

Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014


Lịch công tác tuần (từ ngày 03/3/2014 đến 07/3/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/3/2014 đến 07/3/2014)(03/03/2014)

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/3/2014 đến 07/3/2014)


Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo

Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo(04/03/2014)

Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(06/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014