Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/09/2013 đến 13/09/2013)(09/09/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 09/09/2013 đến 13/09/2013)


Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học năm 2013

Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học năm 2013(10/09/2013)

Thông báo điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học năm 2013


Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 tại Cơ sở Sơn Tây

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 tại Cơ sở Sơn Tây(11/09/2013)

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 tại Cơ sở Sơn Tây


Thông báo tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 năm 2013

Thông báo tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 năm 2013(12/09/2013)

Thông báo tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 năm 2013


Lịch công tác tuần (từ ngày 16/09/2013 đến 21/09/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/09/2013 đến 21/09/2013)(13/09/2013)

Lịch công tác tuần (từ ngày 16/09/2013 đến 21/09/2013)


Thời khóa biểu học kỳ I, khóa 25

Thời khóa biểu học kỳ I, khóa 25(16/09/2013)

Thời khóa biểu học kỳ I, khóa 25


Lịch học tuần Sinh hoạt công dân

Lịch học tuần Sinh hoạt công dân(16/09/2013)

Lịch học tuần Sinh hoạt công dân


Thông báo tổ chức lớp học tiếng Hàn Quốc

Thông báo tổ chức lớp học tiếng Hàn Quốc(17/09/2013)

Thông báo tổ chức lớp học tiếng Hàn Quốc


Đề thi tay nghề Quốc gia, Asean năm 2012 và Thế giới năm 2013

Đề thi tay nghề Quốc gia, Asean năm 2012 và Thế giới năm 2013(26/09/2013)

Đề thi tay nghề Quốc gia, Asean năm 2012 và Thế giới năm 2013