Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Trường Đại học Lao động- Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

20 - 01 - 2022 8:42 AM | View : 1160

Trường Đại học Lao động- Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2021

         Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Lao động- Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm 2021, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2022. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, chỉ tập trung dưới 20% viên chức và người lao động tham dự trực tiếp.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Thanh- TVĐU, Bí thư ĐUBP, Giám đốc Cơ sở, các đồng chí trong ĐUBP, Ban Giám đốc, trưởng, phụ trách các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động cùng dự.  

 (Toàn cảnh hội nghị)

           Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Mạnh, Phó Giám đốc Cơ sở cùng các đồng chí được Đoàn chủ tịch phân công đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022; Báo cáo hoạt động công đoàn 2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2022; công khai việc sử sụng tài chính của cơ quan, trong đó có kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu năm 2022; Quy định về bình xét hưởng thu nhập tăng thêm hàng tháng; Báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận và ý kiến phát biểu của VC,NLĐ về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của đơn vị trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

(Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị)

        Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, hội nhập, hợp tác quốc tế, thích ứng, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19, thi đua thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”; triển khai phong trào thi đua vận động viên chức và người lao động nói không với tiêu cực đồng thời ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào; tổ chức đăng ký thi đua năm 2022; các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

         Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hải Thanh- TVĐU, Bí thư ĐUBP, Giám đốc Cơ sở biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học qua; đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo năm 2022.

(Đồng chí Nguyễn Hải Thanh- TVĐU, Bí thư ĐUBP, Giám đốc Cơ sở biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân)

         Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Cơ sở tiếp tục yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Share
Share on Facebook