Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/09/2015 đến 02/10/2015)

28 - 09 - 2015 8:24 AM | View : 1596

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28/09/2015 đến 02/10/2015)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(28/09/2014)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

 

- Ô. Thùy

-Hà Nội

 

- 14h00’: Triển khai xây dựng một số quy chế, quy định của CSST

Ô. Đạo

- ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BTĐTN; TCHC (Ô. Đào Tân)

- Phòng họp

- 16h30’: Họp đội tự quản HSST

Ô. Thùy

- Đội tự quản

- P. CTHSSV

Thứ Ba

(29/09/2014)

 

 

 

 

Thứ Tư

(30/09/2014)

- 14h00’: Rà soát chương trình đào tạo nghề

Ô. Đạo

- BGĐ; Ô. Thắng  (P.Đào tạo chuẩn bị nội dung)

- Phòng họp

Thứ Năm

(01/10/2015)

 - 10h00’: Tổ chức sinh nhật Quý IV cho VC,LĐ

BCHCĐ

 - Đoàn viên CĐ theo danh sách

 - Phòng họp

Thứ Sáu

(02/10/2014)

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

                                                                                                                      Phòng TCHC

 

Share
Share on Facebook