Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách TS đăng ký tuyển NV bổ sung (Đợt 2) tại CS Sơn Tây (HS hợp lệ, HS không hợp lệ) năm 2015

01 - 09 - 2015 7:22 AM | View : 4457

Danh sách TS đăng ký tuyển NV bổ sung (Đợt 2) tại CS Sơn Tây (HS hợp lệ, HS không hợp lệ) năm 2015

A/ Danh sách TS đăng ký xét tuyển NV bổ sung (đợt 2)- 1/9/2015

1.Ngành Bảo Hiểm

2.Ngành Kế toán

3. Ngành Quản trị kinh doanh

4. Ngành Quản trị nhân lực

B/ Danh sách TS có hồ sơ đăng ký không hợp lệ

Danh sách đăng ký không hợp lệ

Share
Share on Facebook