Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/09/2013 đến 06/09/2013)

03 - 09 - 2013 7:53 AM | View : 1370

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 03/09/2013 đến 06/09/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(02/09/2013)

- Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

 

 

 

Thứ Ba

(03/09/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

-Ô. Đông

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(04/09/2013)

- 14h00’: Họp Giao ban Cơ sở

- Ô. Đạo

-BGĐ; CT CĐ; BT ĐTN; Trưởng, phó các đơn vị

 

-Phòng họp

 

Thứ Năm

(05/09/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

- 13h30’: Kiểm tra công tác Đảng

-Tổ công tác

- ĐUBP; Bí thư các chi bộ

- Phòng họp

Thứ Sáu

(06/09/2013)

- 14h00’: Họp về việc ký HĐLĐ

- Ô. Đạo

- Ô. Chính, Ô. Đào Tân, B.Quý, Ô. Thùy, B. Bình- GV luật

- Phòng họp

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

                                                                                                                                      Phòng TCHC

Share
Share on Facebook