Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 12/08/2013 đến 16/08/2013)

12 - 08 - 2013 9:55 AM | View : 1353

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/08/2013 đến 16/08/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(12/08/2013)

-14h00’: Họp Giao ban Cơ sở

- Ô. Đạo

- BGĐ; ĐUBP; CTCĐ; BT ĐTN; Trưởng phó các phòng, khoa

- Phòng họp

Thứ Ba

(13/08/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

-Ô. Đông, Ô. Dũng

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

- Tiếp nhận sinh viên Đại học

Ban tiếp nhận

- Theo Quyết định

- Phòng Đào tạo

Thứ Tư

(14/08/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

-Ô. Đông, Ô. Dũng

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

- Tiếp nhận sinh viên Đại học

Ban tiếp nhận

- Theo Quyết định

- Phòng Đào tạo

Thứ Năm

(15/08/2013)

- Tiếp nhận sinh viên Đại học

Ban tiếp nhận

- Theo Quyết định

- Phòng Đào tạo

- 9h00’: Họp Đảng ủy Bộ phận, Ban Giám đốc

- Ô. Chính

- Đảng ủy viên, Ban Giám đốc

- Phòng họp

- 14h00’: Họp chuyển chức danh nghề nghiệp

(Họp trực tuyến)

43, TDH

- Ô. Đạo (Mời thêm: Ô. Chính; Trưởng, phó các phòng)

- Phòng họp

Thứ Sáu

(16/08/2013)

- Tiếp nhận sinh viên Đại học

Ban tiếp nhận

- Theo Quyết định

- Phòng Đào tạo

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

                                                                                                                                 Phòng TCHC

Share
Share on Facebook