Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 01/07/2013 đến 05/07/2013)

01 - 07 - 2013 10:06 AM | View : 1206

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/07/2013 đến 05/07/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(01/07/2013)

 - Làm việc theo kế hoạch

 

 

 

Thứ Ba

(02/07/2013)

 - 14h00: Họp Hội đồng chỉnh sửa, bô sung chương trình đào tạo nghề

CTHĐ

 - Theo Quyết định

- Phòng họp

Thứ Tư

(03/07/2013)

 - 8h30: Đại hội chi Đoàn Giáo viên

BTCĐ - Các Đoàn viên - Phòng A102

Thứ Năm

(04/07/2013)

 - Làm việc theo kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(05/07/2013)

- 7h00’: Họp CBVC,LĐ sơ kết 6 tháng

-Ô. Đạo

- Toàn thể CBVC, LĐ (cả HĐLĐ xác định thời hạn),

- Hội trường

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

         Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

                                                                                                                                   Phòng TCHC

Share
Share on Facebook