Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)

24 - 06 - 2013 1:42 PM | View : 1955

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/06/2013 đến 29/06/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(24/06/2013)

- Đi học lớp LLCTCC (Cả tuần)

 

 - Ô. Chính

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Ba

(25/06/2013)

- 14h00’: Họp triển khai Kế hoạch giao quyền tự chủ

-Ô. Đạo

 - BGĐ; KTTV (Ô. Dũng); QTTB (Ô. Đông); ĐT (Ô. Thắng); TCHC (Ô. Đào Tân)

 

-Phòng họp

 

Thứ Tư

(26/06/2013)

 

 

 

 

Thứ Năm

(27/06/2013)

- Làm việc với Trường ĐHSP KT Nam Định

-Ô. Đạo

-Ô. Thắng, Ô. Hứa Tiến

 

-Phòng họp

 

Thứ Sáu

(28/06/2013)

- 7h30’: Họp Hội đồng khoa học

- Ô. Đạo

-Các thành viên theo Quyết định

-Phòng họp

 

 

- 13h30’: Sơ kết công tác Quân sự địa phương- Cụm thi đua số 3

 

- Ô. Đạo, Ô. Quyết Tân

- Sơn Tây (Xe 31A-6733)

Thứ Bảy

(29/06/2013)

- Họp Đảng ủy về chương trình công tác quý III, công tác phát triển Đảng và công tác cán bộ

 

 - Ô. Chính

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

                                                                                                                                  Phòng TCHC

Share
Share on Facebook