Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/06/2013 đến 14/06/2013)

10 - 06 - 2013 8:05 AM | View : 1352

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/06/2013 đến 14/06/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(10/06/2013)

 

 

 

 

Thứ Ba

(11/06/2013)

- 06h30’: Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 23 và liên thông thông Cao đẳng nghề khóa I

-CT HĐ

 - Các thành viên theo Quyết định

 

- 13h30’: Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 23 và liên thông thông Cao đẳng nghề khóa I

-CT HĐ

 - Các thành viên theo Quyết định

 

Thứ Tư

(12/06/2013)

- 06h30’: Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 23 và liên thông thông Cao đẳng nghề khóa I

CT HĐ

- Các thành viên theo Quyết định

 

 

 

- 13h30’: Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề khóa 23 và liên thông thông Cao đẳng nghề khóa I

CT HĐ

 

 

Thứ Năm

(13/06/2013)

- 14h00’: Họp Giao ban Cơ sở

- Ô. Đạo

-BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; CTCĐ, BT ĐTN

-Phòng họp

Thứ Sáu

(14/06/2013)

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

         Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

                                                                                                                                  Phòng TCHC

Share
Share on Facebook