Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Học phải đi đôi với hành

03 - 06 - 2013 10:46 AM | View : 2051

     Nâng cao chất lượng đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở Sơn Tây trong suốt quá trình phát triển. Trong đó tay nghề của HSSV khi ra trường là thước đo kết quả hoạt động đào tạo nhằm mục tiêu cung cấp lao động có trình độ tay nghề, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội.

      Năm 2013 Cơ sở đã có 8 HSSV dự thi tay nghề cấp Thành phố trong đó có 4 em đạt giải chiếm tỷ lệ 50%. Đây là kết quả đáng khích lệ đồng thời cũng đặt ra mục tiêu cao hơn nữa cho Cơ sở trong những kỳ thi tiếp theo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo hàng năm.

      Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ tổng kết và trao giải kỳ thi Tay nghề HSSV Thành phố Hà Nội năm 2013.

Share
Share on Facebook