Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 20/05/2013 đến 24/05/2013)

20 - 05 - 2013 7:51 AM | View : 1396

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 20/05/2013 đến 24/05/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(20/05/2013)

- Đi tuyển sinh K 25 theo kế hoạch

 

 

 - Tổ tuyển sinh

 

-Hà Nội  (Xe 31A-4196)

 

- Đi học lớp LLCTCC (cả tuần)

 

- Ô. Chính

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Ba

(21/05/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

  

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(22/05/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(23/05/2013)

- 7h00’: Đi công tác tại Trường trung cấp nghề CNKT Thái Bình (Phát bằng tốt nghiệp)

- Ô. Đạo

- Ô. Thắng

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(24/05/2013)

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

                                                                                                                                  Phòng TCHC

Share
Share on Facebook