Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 13/05/2013 đến 17/05/2013)

13 - 05 - 2013 7:40 AM | View : 1286

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/05/2013 đến 17/05/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(13/05/2013)

- Đi tuyển sinh K 25 theo kế hoạch

 

 - Tổ tuyển sinh

 

-Hà Nội  (Xe 31A-4196)

 

Thứ Ba

(14/05/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 -Ô. Đông,

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(15/05/2013)

- 13h30’ Họp Đảng ủy về công tác Đảng

 

- Ô. Chính

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(16/05/2013)

- 7h00’: Đi tập huấn về xác định vị trí việc làm trong cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp công lập (Hai ngày)

 

- Ô. Đạo, Ô. Đào Tân

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

- 14h00’: Tổ công tác của Trường làm việc với Cơ sở

 

- ĐU bộ phận, BGĐ

- Phòng họp

Thứ Sáu

(17/05/2013)

- 7h00’: Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Cơ sở 19/05/1984- 19/05/2013

-Ô. Đạo

-Toàn thể CBVC, LĐ; P.CTHSSV bố trí 300 HSSV cùng dự

- Hội trường

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

         Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

                                                                                                                             Phòng TCHC

Share
Share on Facebook