Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 06/05/2013 đến 10/05/2013)

06 - 05 - 2013 4:51 PM | View : 1214

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/05/2013 đến 10/05/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(06/05/2013)

- 14h00’: Họp giao ban Cơ sở

-Ô. Đạo

 - BGĐ, Trưởng, phó các đơn vị; CT CĐ, BT ĐTN

 

-Phòng họp

 

Thứ Ba

(07/05/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 -Ô. Đồng, Ô. Dũng

- Hà Nội(Xe 31A-6733)

- Chuyển giao công nghệ, thiết bị nghề ô tô

Nhà thầu, QTTB

-Nhà thầu, Phòng QTTB, khoa Động lực

khoa Động lực

Thứ Tư

(08/05/2013)

- Chuyển giao công nghệ, thiết bị nghề ô tô

Nhà thầu, QTTB

-Nhà thầu, Phòng QTTB, khoa Động lực

khoa Động lực

Thứ Năm

(09/05/2013)

- Chuyển giao công nghệ, thiết bị nghề ô tô

Nhà thầu, QTTB

-Nhà thầu, Phòng QTTB, khoa Động lực

khoa Động lực

- 8h00’: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 22

- Ô. Chính

- BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; giáo viên không có giờ giảng

- Hội trường

- 11h00’: Tiếp đoàn công tác Nhật Bản

- Ô. Đạo

- Ô. Chính, Ô Thắng, Ô. Đào Tân, Ô. Đức

- Phòng họp

Thứ Sáu

(10/05/2013)

- Chuyển giao công nghệ, thiết bị nghề ô tô

Nhà thầu, QTTB

-Nhà thầu, Phòng QTTB, khoa Động lực

khoa Động lực

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

         Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

                                                                                                                                   Phòng TCHC

Share
Share on Facebook