Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 22/04/2013 đến 26/04/2013)

22 - 04 - 2013 8:14 AM | View : 1253

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/04/2013 đến 26/04/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(22/04/2013)

-Đi học lớp LLCTCC (cả tuần)

 

 - Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

 

-06h30’: Đi tuyển sinh theo Kế hoạch

-Ô. Thắng

- Ô. Minh Tân, Ô. Thùy

- Hà Nội (Xe 31A-4196)

Thứ Ba

(23/04/2013)

 

- 10h00’: Họp Đảng ủy trường

 

 

-Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(24/04/2013)

-07h30’:  Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

 

- Bí thư các chi bộ

- Hà Nội (Xe 31A-4196)

Thứ Năm

(25/04/2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

(26/04/2013)

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

                                                                                                                             Phòng TCHC

Share
Share on Facebook