Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 25/03/2013 đến 29/03/2013)

25 - 03 - 2013 8:04 AM | View : 1349

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/03/2013 đến 29/03/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(25/03/2013)

- Đi học lớp LLCTCC (cả tuần)

 

 - Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

-12h30’: Đi công tác Thái Bình: Tổ chức thi tốt nghiệp CĐ nghề khóa 22

-Ô. Thắng

- Ô. Hà, B. Thúy (KHCBCS)

- Thái Bình(Xe 31A-6733)

-19h30’: Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03

- Bí thư Đoàn

CS

- Toàn bộ Đoàn viên thuộc Cơ sở

- Hội trường

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán (cả tuần)

 

- Phòng KTTV (Phòng CTHSSV bố trí chỗ nghỉ trưa)

- Phòng họp

Thứ Ba

(26/03/2013)

- 7h00’: Chuyển giao công nghệ, thiết bị

- Ô. Đông

 - Phòng QTTB, khoa ĐĐ-ĐT, khoa ĐL

- Tại các khoa

- Tổ chức thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22

-Ô. Thắng

- Ô. Hà, B. Thúy (KHCBCS)

- Thái Bình(Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(27/03/2013)

- 7h00’: Chuyển giao công nghệ, thiết bị

- Ô. Đông

 - Phòng QTTB, khoa ĐĐ-ĐT, khoa ĐL

- Tại các khoa

Thứ Năm

(28/03/2013)

- 7h00’: Họp xét công nhận tốt nghiệp CĐ nghề khóa 22

- Ô. Đạo

- Theo Quyết định

- Phòng họp

- 9h00’: Họp xét thưởng học bổng khuyến khích, kỳ I năm học 2012-2013

- Ô. Đạo

- Theo Quyết định

- Phòng họp

Thứ Sáu

(29/03/2013)

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

                                                                                                                                     Phòng TCHC

Share
Share on Facebook