Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/03/2013 đến 22/03/2013)

18 - 03 - 2013 8:07 AM | View : 1248

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 18/03/2013 đến 22/03/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(18/03/2013)

-Đi tập huấn chuyên môn (2 ngày)

 

 - Ô. Đạo, Ô. Đông, Ô Dũng

- Hòa Bình (Xe 31A-6733)

 

-13h00’: Đi công tác Hà Nội

 

-Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-4196)

-14h00’: Đại hội chi bộ CTHSSV

- Bí thư

- Các Đảng viên

- Phòng truyền thống

Thứ Ba

(19/03/2013)

 

 

 

 

Thứ Tư

(20/03/2013)

-8h00’: Đại hội chi bộ KHCB-CS

- Bí thư

- Các Đảng viên

- Phòng truyền thống

-14h00’: Đại hội chi bộ Cơ khí-Động lực

- Bí thư

- Các Đảng viên

- Phòng truyền thống

Thứ Năm

(21/03/2013)

-8h00’: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý đào tạo liên kết

-Ô. Chính

- BGĐ, Ô Thắng, Ô Dũng, Ô Tiến (HSSV), Ô. Kiên, B. Quý

(Ô. Thắng chuẩn bị báo cáo)

- Phòng họp

-14h00’: Đại hội chi bộ Đào tạo

- Bí thư

- Các Đảng viên

- Phòng truyền thống

Thứ Sáu

(22/03/2013)

- Đi học lớp LLCT cao cấp

 

-Ô. Chính

- Hà Nội

-14h00’: Đại hội chi bộ TCHC-KTTV

- Bí thư

- Các Đảng viên

- Phòng truyền thống

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

         Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

                                                                                                                               Phòng TCHC

Share
Share on Facebook