Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 11/03/2013 đến 15/03/2013)

11 - 03 - 2013 8:22 AM | View : 1495

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 11/03/2013 đến 15/03/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(11/03/2013)

-13h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 - Ô. Đ Tân, Ô Đông, Ô. Chung

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

 

-14h00’: Đại hội điểm chi bộ ĐĐT-CNTT

 

- ĐUBP, Bí thư các chi bộ

- Phòng truyền thống

Thứ Ba

(12/03/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 - Ô. Đ Tân, Ô Đông

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

- Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22

 

- Theo Kế hoạch

- Phòng thi

-14h00’:  Dự Hội nghị kiện toàn BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015 và công tác xây dựng Đảng

 

- Ô. Chính

- Hà Nội(Xe 31A-4196)

Thứ Tư

(13/03/2013)

- Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22

 

- Theo Kế hoạch

- Phòng thi

Thứ Năm

(14/03/2013)

- Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22

 

- Theo Kế hoạch

- Phòng thi

Thứ Sáu

(15/03/2013)

- Thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 22

 

- Theo Kế hoạch

- Phòng thi

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

                                             

         Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

                                                                                                                                  Phòng TCHC

Share
Share on Facebook