Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/01/2013 đến 01/02/2013)

28 - 01 - 2013 11:22 AM | View : 1669

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28/1/2013 đến 01/2/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(28/1/2013)

- 9h00’: Họp triển khai Kế hoạch quy hoạch cán bộ Đảng

- Ô. Chính

ĐUBP, Bí thư các chi bộ

- Phòng họp

- 13h00’: Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ TCCN, ngành LĐXH

 

- Ô. Đạo, Ô. Thắng

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

- 14h00’: Các chi bộ họp triển khai Kế hoạch quy hoạch cán bộ Đảng

- Bí thư chi bộ

- Đảng viên thuộc chi bộ

 

Thứ Ba

(29/1/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

- 8h00’: Họp các cán bộ chủ chốt: Giới thiệu quy hoạch cán bộ Đảng

- Ô. Chính

- ĐUBP, Bí thư các Chi bộ; Trưởng các đơn vị trực thuộc CS; CTCĐ, BTĐTN, CT Hội CCB

- Phòng họp

- 14h00’: Họp Đảng ủy bộ phận: Tổng hợp quy hoạch

- Ô. Chính

- Các Đảng ủy viên

- Phòng họp

- Các Khoa nộp hồ sơ đăng ký Hội thi thiết bị dạy nghề

 

- Phòng Đào tạo nhận

 

Thứ Tư

(30/1/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

- 7h00’: Nộp hồ sơ đăng ký Hội thi thiết bị dạy nghề

- Phòng ĐT

 

- Hà Nội(Xe 31A-4196)

Thứ Năm

(31/1/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

- 13h00’:Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng quy hoạch BCH Đảng  bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020

 

- Ô. Đạo, Ô Chính

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(01/2/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

- 7h00’: Lễ kỷ niệm 83 năm  ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và Tổng kết công tác Đảng năm 2012

 

- Bí thư các chi bộ

-  Hà Nội (Xe 31A-4196)

- 13h00’: Họp Đảng ủy thông qua quy hoạch BCH Đảng  bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020

 

- Ô Chính

- Hà Nội (Xe 31A-4196)

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2013

                                                                                                                                  Phòng TCHC

Share
Share on Facebook