Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 21/01/2013 đến 26/01/2013)

21 - 01 - 2013 1:56 PM | View : 1365

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21/1/2013 đến 26/1/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(21/1/2013)

 

- 7h00’:  Đi học LLCTCC (cả tuần)_

 

 

 

- Ô. Chính

 

Thứ Ba

(22/1/2013)

 

 

 

 

Thứ Tư

(23/1/2013)

- 7h00’: Dự kiến Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(24/1/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(25/1/2013)

- 9h00’: Gặp mặt đối tượng chính sách

- Ô. Đạo

- Mời các đ/c là con Lịch sỹ (Trưởng các đơn vị thông báo đến đối tượng)

- Phòng họp

- 9h30’: Gặp mặt CBVC về hưu của Cơ sở

- Ô. Đạo

- ĐUBP, BGĐ, Trưởng,  phó các đơn vị trực thuộc Cơ sở; CTCĐ, BTĐTN (CĐ mời CBVC về hưu)

- Phòng họp

Thứ Bảy

(26/1/2013)

- 7h15’: Dự kiến Hội nghị CBVC-Lao động 2012

- Ô. Đạo

- Toàn thể CBVC, LĐ

- Hội trường

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

                                                                                                                                Phòng TCHC

Share
Share on Facebook