Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/01/2013 đến 19/01/2013)

14 - 01 - 2013 9:39 AM | View : 1514

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 14/01/2013 đến 18/01/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(14/01/2013)

-9h30’: Họp xét công nhận tốt nghiệp, hệ TCCN (Lớp Trung cấp LĐXH đào tạo tại Cao Bằng)

- Ô. Đạo

- BGĐ, Ô Thắng, Ô Hà (ĐT); Ô Tiến (CTHSSV); B. Quý (KHCB-CS)

- Phòng họp

 

 

-13h00’: Hội nghị Cán bộ chủ chốt: Đánh giá, nhận xét về BGĐ, trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ sở

 

- Cấp ủy, BGĐ, trưởng, phó các đơn vị, CT CĐ, BTĐTN

- Phòng họp

Thứ Ba

(15/01/2013)

 

- 9h00’: Họp Giao ban giám hiệu

 

 

-Ô. Đạo

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(16/01/2013)

- 6h30’: Đi công tác Thái Bình (Kiểm tra liên kết đào tạo)

- Ô. Thắng

- Ô Tiến (CTHSSV); B. Quý (KHCB-CS); Ô Kiên (CNTT)

- Hà Nội (Xe 31A-4196)

- 13h30’: Họp Đảng ủy trường

 

- Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(17/01/2013)

- 7h00’: Dự kiến Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

- Ô. Đông, Ô Tuấn (QTTB)

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(18/01/2013)

 

 

 

 

Thứ Bảy

(19/01/2013)

- 7h15’: Dự kiến Hội nghị CBVC, LĐ năm 2012

- Ô. Đạo

- Toàn thể CBVC, LĐ

- Hội trường

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

                                                                                                                                     Phòng TCHC

Share
Share on Facebook