Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 07/01/2013 đến 11/01/2013)

07 - 01 - 2013 8:41 AM | View : 1462

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 07/01/2013 đến 11/01/2013)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(07/1/2013)

 

- 15h00’:  Họp Hội đồng kiểm kê tài sản

 

 

- Ô. Đạo

- Theo Quyết định 163/QĐ-CSST

-Phòng họp  

Thứ Ba

(08/1/2013)

 

- 14h00’: Họp BCH Công đoàn CS mở rộng

 

- Ô.Thùy

-BCH CĐ+ Các tổ trưởng CĐ

-Phòng họp

- 14h00’: Họp Đảng ủy trường

 

- Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(09/1/2013)

- 7h00’: Họp Đảng ủy trường

 

- Ô. Chính

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

- 14h00’: Hội nghị liên tịch về thỏa thuận mức chi giờ giảng vượt từ 201 giờ trở lên

- Ô. Đạo

-BGĐ, CĐ; Trưởng các đơn vị

-Phòng họp

Thứ Năm

(10/1/2013)

- 7h00’: Đi công tác Hà Nội

- Ô. Đạo

 

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(11/1/2013)

- 6h15’: Dự Đại hội đại biểu CĐ trường lần thứ XXIV

(Xe đón đại biểu tại cổng Trường lúc 6 giờ)

 

- Theo Quyết định. Tổ trưởng báo đến Đoàn viên CĐ thuộc tổ

- Hà Nội

- 7h00’: Đi công tác Hải Phòng

- Ô. Đạo

- Ô. Đông,  Ô.Chung

- Hải Phòng (Xe 31A-6733)

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2013

                                                                                                                                        Phòng TCHC

 

Share
Share on Facebook