Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/12/2012 đến 28/12/2012)

24 - 12 - 2012 8:11 AM | View : 1459

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 24/12/2012 đến 28/12/2012)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(24/12/2012)

 

-7h00’: Đi học lớp LLCTCC (Học cả tuần)

 

 

 

 

- Ô. Chính

-Hà Nội

 

- 9h00’:  Họp giao ban BCH Đoàn trường

 

 

 

- Ô. Hiến

-Hà Nội  

 

- 10h30’:  Họp BTV CĐ trường

 

 

- Ô. Thùy

-Hà Nội  

Thứ Ba

(25/12/2012)

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(26/12/2012)

- 7h00’: Sinh hoạt quý BCH Quân sự thị xã Sơn Tây

 

- Thông báo Mất điện từ 5h30 đến 18h00

 

- Ô. Đạo, Ô. Chính, Ô. Thùy, Ô. Quyết Tân

- Sơn Tây (Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(27/12/2012)

- 7h00’: Dự kiến đi làm việc tại Hà Nội

- Ô. Đạo

- Ô. Đào Tân, Ô. Đông

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(28/12/2012)

- 7h00’: Dự kiến đi làm việc tại Hà Nội

- Ô. Đạo

- Ô. Đào Tân, Ô. Đông

- Hà Nội (Xe 31A-6733)

-8h00’: Dự tổng kết năm học 2011-2012 và Hội nghị CBVC, LĐ

 

 

- Ô. Chính

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

                    Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

                                                                                                            Phòng TCHC

Share
Share on Facebook