Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 17/12/2012 đến 21/12/2012)

17 - 12 - 2012 9:02 AM | View : 1343

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 17/12/2012 đến 21/12/2012)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(17/12/2012)

 

-7h00’: Đi công tác Cao Bằng (3 ngày)

 

- Ô, Thắng

 

- Ô. Trần Tiến , Ô. Minh Tân , Ô. Hà

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

 

 

- 8h00’:  Đi công tác Hà Nội

 

 

- Ô. Đạo

 

- Ô. Đông

-Hà Nội  (Xe 31A-4196)

Thứ Ba

(18/12/2012)

 

-7h00’: Đi công tác Hà Nội

 

 

- Ô. Đạo

 

 

- Ô. Đông, Ô. Đ Tân

 

-Hà Nội  (Xe 31A-4196)

Thứ Tư

(19/12/2012)

 

-7h00’: Dự kiến đi công tác Hà Nội

 

- Ô. Đạo

 

 

- Ô. Đông, Ô. Đ Tân

-Hà Nội  (Xe 31A-4196)

Thứ Năm

(20/12/2012)

- 14h00’: Họp BCH CĐ Cơ sở ST mở rộng

- Ô. Thùy

- BCH CĐ+ Các tổ trưởng CĐ

Phòng họp

Thứ Sáu

(21/12/2012)

 

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

                                                                                               Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

                                                                                                                         Phòng TCHC

Share
Share on Facebook