Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ TCCN, ngành Lao động-Xã hội (Tại Cao Bằng)

10 - 12 - 2012 1:42 PM | View : 2685

          Kính gửi:   Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Cao Bằng, các Phòng, Khoa thuộc Cơ sở Sơn Tây có liên quan.

                Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2012-2013, phòng Đào tạo lập kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Lao động xã hội Khóa 1 năm học 2011-2013 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Cao Bằng.

T

T

Nội dung công việc

Thời gian

Địa điểm

Tổ chức, thực hiện

Ghi chú

1

- Kết thúc thực tập ngoài Cơ sở.

Trước ngày 15/11

Tại các cơ sở ngoài trường

 Giáo viên và HS

 

 

2

- Kiểm tra, đánh giá sau thực tập.

- Tổ chức thi lại các môn học chưa đạt.

- Hoàn thành các số liệu kết quả học tập của HS gửi Phòng Đào tạo.

- HS ôn thi tốt nghiệp.

Từ ngày

16/11 - 23/11

 

16/11 - 14/12

 

 Giáo viên và HS

 

3

 Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp

Trước ngày 15/11

 

Phòng Đào tạo Cơ sở Sơn Tây

 

 

 

4

 -Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của HSSV và chuyển cho Phòng CTHSSV để tổng hợp và chuyển kết quả rèn luyện đạo đức cho Phòng Đào tạo.

- Lập danh sách HS đề nghị xét dự thi tốt nghiệp.

Từ ngày

15/11 – 21/11

 

 

Từ ngày

22/11 - 23/11

Cơ sở Sơn Tây

GVCN

 

 

 

Phòng Đào tạo

 

5

 Xét dự thi tốt nghiệp

26/11

Phòng họp

Hội đồng thi tốt nghiệp

Phòng Đào  tạo chuẩn bị nội dung

 

6

- Chuẩn bị kinh phí đảm bảo cho kỳ thi.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các yếu tố đảm bảo khác cho kỳ thi tốt nghiệp.

26/11-30/11

 

Phòng KT - TV

 

2 Cơ sở phối hợp thực hiện

7

Ra đề thi tốt nghiệp, kèm theo đáp án trình Chủ tịch hội đồng phê duyệt.

26/11-30/11

 

Tiểu ban ra đề thi

Giáo viên chuyên môn ra 6 đề gửi phòng đào tạo Cơ sở Sơn Tây trước ngày thi 7 ngày

8

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi

Trước ngày 07/12

 

Thường trực Hội đồng

 

9

 THI MÔN CHÍNH TRỊ

7h30’ ngày 18/12

PHÒNG THI

CÁC TIỂU BAN COI, CHẤM THI

 

10

 THI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

13h30’ ngày 18/12

PHÒNG THI

11

 THI THỰC HÀNH TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

Ngày 19/12

 

PHÒNG THI

12

 CHẤM THI MÔN CHÍNH TRỊ, LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

20 và 21/12

PHÒNG HỌP

13

Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp

Từ ngày 24/12 đến 27/12

Phòng Đào tạo

Cơ sở Sơn Tây

Phòng Đào tạo

Cơ sở Sơn Tây

 

14

Xét công nhận tốt nghiệp

7h30  ngày 28/12

Phòng họp

Cơ sở Sơn Tây

Hội đồng thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung

15

Bế giảng, làm thủ tục ra trường, phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

7h30

ngày 15/01/2013

Tại Hội trường

BGĐ 2 đơn vị, Các phòng Khoa liên quan HS dự thi TN

Phòng Đào Tạo chuẩn bị giấy chứng nhận tạm thời

16

Cấp bằng tốt nghiệp

Dự kiến đầu tháng 3/2013

 

Phòng Đào Tạo

Chủ động liên hệ Phòng Đào Tạo Cơ sở Sơn Tây

               Đề nghị Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Cao Bằng, các Phòng, Ban, GVCN chủ động phân công  nhiệm vụ để thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phối hợp với Phòng Đào tạo Cơ sở Sơn Tây để thống nhất phương án trình Giám đốc Cơ sở Sơn Tây quyết định.

Share
Share on Facebook