Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 10/12/2012 đến 14/12/2012)

10 - 12 - 2012 2:09 PM | View : 1450

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/12/2012 đến 14/12/2012)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(10/12/2012)

 

- 8h00’:  Đi công tác Hà Nội

 

 

- Ô. Đạo

 

 

- Ô. Đông, Ô. Thùy

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Ba

(11/12/2012)

 

-7h00’: Dự kiến đi công tác Hà Nội

 

 

- Ô. Đạo

 

 - Ô. Đông

 -Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(12/12/2012)

 

 -9h00’: Họp Đảng ủy mở rộng. Triển khai kế hoạch kiểm điểm

- 14h00’: Họp hội thảo xin ý kiến về qui định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ quản lý...

- BT ĐBBP

 

 

- ĐUV, Bí thư các chi bộ

 

-Ô. Chính

- Phòng họp

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Năm

(13/12/2012)

 

- 7h00’: Làm việc với Học viện doanh nhân Việt Nam

 

- Ô. Đạo

 

- Ô. Thắng, Ô. Tiến (HSSV), Ô. Hà

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(14/12/2012)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

                                                                                               Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

                                                                                                                         Phòng TCHC

Share
Share on Facebook