Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ ngày 26/11/2012 đến 01/12/2012)

26 - 11 - 2012 9:34 AM | View : 1497

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 26/11/2012 đến 01/12/2012)

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(26/11/2012)

 

 

- 7h00’: Đi học lớp LLCT cao cấp (cả tuần)

 

 

- Ô. Chính

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Ba

(27/11/2012)

 

- 7h00’: Đi làm việc tại Hà Nội

 

 

- Ô. Đạo

 

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Tư

(28/11/2012)

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

(29/11/2012)

 

 

- 7h00’: Dự kiến đi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về nhà đất của Cơ sở

 

- Ô. Đạo

- Ô. Đ Tân, Ô. Chung

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

Thứ Sáu

(30/11/2012)

 

 - 7h00: Tiếp nhận HSSV đợt 3 (Ngành KTDN, CNTT)

 

 - P. Đào tạo, CTHSSV

 -P.TCHC chuẩn bị Hội trường; các đơn vị khác chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ

 - Hội trường

Thứ Bảy

(01/12/2012)

 

- 8h30’: Đóng, mở thầu mua sắm thiết bị 2012

 

- Ô. Đạo

- Ban mua sắm và các nhà thầu

- Phòng họp

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

                                              

                                                                                                 Hà Nội, ngày26 tháng 11 năm 2012

                                                                                                                       Phòng TCHC

Share
Share on Facebook