Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Thông báo về việc tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

15 - 11 - 2012 2:48 PM | View : 4928

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm

ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2012
 

          Cơ sở Sơn Tây trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam(20/11/1982 - 20/11/2012); Giám đốc Cơ sở trân trọng mời toàn thể CBVC-LĐ, HSSV Cơ sở tới dự;

            - Thời gian: Từ 8h00' ngày 20/11/2012 (Thứ Ba);

            - Địa điểm: Tại Hội trường;

            - Chương trình Lễ mít tinh kỷ niệm như sau:

  1. Đón tiếp đại biểu: Từ 7h00’ (Đ/C Đào Duy Tân; Đ/C Thùy)

  2. Tập trung HSSV ngồi theo lớp và duy trì ổn định Phòng CTHSSV: Từ 7h30'

  3. Văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam  (Đ/C Hiến , Đ/C Thùy): Từ 8h00'-8h30’.

  4.  Khai mạc: 8h30'

      + Chào cờ - Quốc ca (Đ/C Nguyễn Văn Chung)

      + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/C Nguyễn Văn Chung)

      + Diễn văn Lễ kỷ niệm  (Đ/C Ngô Hoàng Đạo)

      + Báo cáo kết quả và trao thưởng về các hoạt động văn thể chào mừng

Ngày nhà giáo Việt Nam (Đ/C Thùy);

      + Đại diện HSSV phát biểu và tặng hoa (Đ/C Trần Như Tiến cử);

      + Bế mạc: (Đ/C Nguyễn Văn Chung)

* Chú ý: - CBVC-LĐ, (HSSV theo danh sách dự) có mặt đầy đủ đúng giờ, mặc trang phục Lễ hội; Sau Lễ mít tinh tại Hội trường các Phòng, Khoa tổ chức tiếp đón HSSV đến chúc mừng; Phòng TCHC chuẩn bị phòng khách tiếp khách đến chào mừng.

Nơi nhận:

- BGĐ (để chỉ đạo);

- Các đơn vị trực thuộc CS;

- Lưu: VT, TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCHC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đào Duy Tân

 

Share
Share on Facebook