Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Thông báo: Về việc điều chỉnh, cập nhật dữ liệu và áp dụng Bảng tổng hợp KQ học tập mới của khóa 22,23 và 24

31 - 10 - 2012 4:34 PM | View : 1493

 

Thông báo: Về việc điều chỉnh, cập nhật dữ liệu và áp dụng Bảng tổng hợp KQ học tập mới của khóa 22,23 và 24

+ Chi tiết tải File đính kèm

+ Tải mẫu bản điểm theo Link sau:

 http://ulsasontay.edu.vn/tai_lieu/tai_lieu_danh_muc_tai_lieu/7/bieu-mau-phong-dao-tao

Share
Share on Facebook