Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Quy định chi tiết thực hiện Quy chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Trong đào tạo nghề hệ chính quy

30 - 10 - 2012 9:06 PM | View : 2058

 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ

Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

Trong đào tạo nghề hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 118  /QĐ-CSST  ngày 24  tháng 10 năm 2012

Của Giám đốc Cơ sở)

          

         Quy chế này xây dựng trên cơ sở Quy chế được ban hành theo Quyết định 14 của Bộ trưởng BLĐTBXH và một số nội dung được cụ thể hoá để đảm bảo thực hiện có hiệu quả tại CSST

Chi tiết tải file đính kèm

Share
Share on Facebook